TAJU 2001 - HYVÄ ELÄMÄ

     
     

Vuoden 2001 TAJU -tapahtuman teemana on "Hyvä elämä". Tapahtuma on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille ja se koostuu neljästä osa-alueesta:

- neljä työpajaa, joissa Nikiharjun lastenkodin, Lemmilän erityislastenkodin, Hakalan erityiskoulun (Hyvinkää) ja Paavolan (Hyvinkää) koulun maahanmuuttajaluokan lapset ja nuoret (10-18 -vuotiaat) työskentelevät hyvinkääläisten ammattitaiteilijoiden johdolla "Hyvä elämä" -teeman mukaisesti maalauksen, videokuvauksen, grafiikan ja kuvanveiston keinoin
- näyttelyt, jossa esitellään lasten ja nuorten työpajoissa tekemiä töitä ja sekä hyvinkääläisten että muualla Suomessa asuvien ammattitaiteilijoiden töitä, näyttelyn yhteydessä pyritään järjestämään tilaisuuksia, joissa lapsiryhmät voivat pohtia "Hyvän elämän"-käsitettä näyttelyteosten pohjalta - lasten ja nuorten elokuvapäivät ja sirkusesityksiä elokuvateatteri Arenassa la 18. ja su 19.8.
- tämän ajan lasten ja nuorten elämää ja sen ongelmia käsittelevät luennot, mm. valtiotieteiden tohtori Susanna Hyväri luennoi väitöskirjansa pohjalta aiheesta "Kokemuksen politiikan sankaritarinoita".

Näyttelypaikat ovat Hyvinkään kaupungin omistama vanha puuhuvila, Villa Turist ja Hyvinkään Taiteilijaseuran Promenadigalleria.

TAJU 2001 luo tilaisuuden taiteilijan ja lapsen/nuoren kohtaamiselle. Tämän kanssakäymisen myötä lapsi/nuori oppii ymmärtämään kuvataidetta sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. Näyttelyiden myötä lapset/nuoret saavat myös "sanansa kuuluviin" ja voivat käsitellä vaikeiksi ja ongelmallisiksi kokemiaan asioita.

TAJU 2001 taiteilijat:
Kaisu Aro
Maria Duncker
Tiina Heiska
Tiina Itkonen
Tapani Kokko
Maija Närhinen
Hannu Pakarinen
Outi Pieski
Minna Saastamoinen
Anna-Leena Vilhunen

     
     

esite: Intro Design | kartta: Hyvinkään kaupunkimittaus | SP-paino