TAJU 2003 - RADIKAALI(EN) YSTÄVYYS

     
     

"Oi, ystävät – ei ole ystäviä,
Oi, viholliset, ei ole vihollisia" 
- Aristoteles

Taju2003-kesänäyttely käsittelee tänä vuonna Ystävyyttä, sen eri muotoja. Näyttelyn teokset tulevat esittelemään teoksia yhteisötaiteen, performanssin, video sekä verkkotaiteen alueilta, sekä perinteisemmillä tekniikoilla tehtyjä teoksia.

Miksi lataamme sanat "ystävyys" ja "rakkaus" suunnattomalla merkityksellä? Haluamme tietää, mitä rakkaus tai ystävyys on.

Teemallisesti näyttely pohtii ystävyyden poliittista retoriikkaa, ja sitä miten tämä retoriikka ilmenee taiteessa. Miten ystävyys ilmenee moraalilakina ja miten tämä käsky kannattelee tiettyä poliittista hegemoniaa? Lain ja poliittisen käsitteet liittyvät oleellisesti taiteen alueeseen, vaikka teokset tai sen tekijä kieltäisivätkin poliittisen lukutavan.

Tämän lisäksi ystävyys määrittä ajattelumme uskonnollista ja metafyysistä taustaa. Mutta ehkä tärkeimpänä näyttelyn piirteenä on ystävyyden käsitteistön perustavampi pohdinta, radikalismi, joka ilmenee teosten muodossa, mutta myös lähestymistavassa. Vaikka näyttely kysyy, mitä ystävyys voi tarkoittaa, ei näyttely kuitenkaan ole ystävyyden arkkityyppien tai totuuksien etsintää, vaan juuri ystävyyden – tai vihamielisyyden dekonstruktio.

TAJU 2003 -taiteilijoita ovat mm.

Matthijs de Bruijne (Alankomaat/Argentiina)
JP Kaljonen
Olli-Pekka Merimaa
Olavi Suomela
Juha Valkeapää
Tina M. Ward (Suomi/USA)

Teokset sijoittuvat Promenadigalleriaan, sen lähiympäristöön ja kaupunkiympäristöön.