Rytmitaju 2017

Hyvinkään Taiteilijaseura ry:n yhteistyössä Hyvinkään taidemuseon kanssa järjestämä poikkitaiteellinen näyttely- ja tapahtumakokonaisuus, joka käsittelee rytmin teemaa. Hyvinkään taidemuseoon, Promenadigalleriaan ja Hyvinkään rautatieasemalle levittäytyvän kuvataiteen lisäksi rytmin käsitettä tarkastellaan myös eri taiteenlajeja yhdistelevien tapahtumien kautta. Rytmitajun kuraattoreita ovat teatteritaiteen tohtori, kirjailija Pia Houni ja kuvataiteilija Krister Gråhn.

Rytmitaju 2017 on jatkoa Hyvinkään taiteilijaseuran vuonna 1998 perustamalle Taju-kesänäyttelysarjalle, jonka tarkoituksena on alusta alkaen ollut tarjota yleisölle korkealaatuista ja nykyhetkessä kiinni olevaa kuvataidetta. Järjestyksessään 15. Taju-näyttely tarjoaa tällä kertaa teoksia yli 40 taiteilijalta eri puolilta Suomea.

Rytmitaju 2017 -taiteilijat

Maija Albrecht, Risto-Pekka Blom, Maria Duncker, Erika Erre, Ilmari Gryta, Hanna-Riikka Heikkilä, Minna Havukainen, Päivi Häkkinen, Pekka ja Teija Isorättyä, Terhi Kaakinen, Raimo Kela & Reijo Puranen, Maura Korhonen, Tiina Laasonen, Antti Laitinen, Ville Mäkikoskela, Camilla Nenonen, Antti Oikarinen, Katri Oikarinen & Katja Antonoff, Meri Peura, Antti Pulkkinen & Taneli Rautiainen, Antti Pussinen, Okko Pöyliö, Antti-Ville Reinikainen, Jaana Ristola, Vappu Rossi, Jukka Rusanen, Jarkko Räsänen, Heidi Saramäki, Noora & Kimmo Schroderus, Sanni Seppä, Maria Stereo, Nestori Syrjälä, Anna-Sofia Sysser, Kirsi Tuokko, Kalle Turakka-Purhonen, Pauliina Turakka-Purhonen, Anniina Veijalainen ja Pekka Walliander

Taju- näyttelyt vuodesta 1998

TAJU 2003 – RADIKAALI(EN) YSTÄVYYS

”Oi, ystävät – ei ole ystäviä,
Oi, viholliset, ei ole vihollisia”
– Aristoteles

Taju2003-kesänäyttely käsittelee tänä vuonna Ystävyyttä, sen eri muotoja. Näyttelyn teokset tulevat esittelemään teoksia yhteisötaiteen, performanssin, video sekä verkkotaiteen alueilta, sekä perinteisemmillä tekniikoilla tehtyjä teoksia.

Miksi lataamme sanat ”ystävyys” ja ”rakkaus” suunnattomalla merkityksellä? Haluamme tietää, mitä rakkaus tai ystävyys on.

Teemallisesti näyttely pohtii ystävyyden poliittista retoriikkaa, ja sitä miten tämä retoriikka ilmenee taiteessa. Miten ystävyys ilmenee moraalilakina ja miten tämä käsky kannattelee tiettyä poliittista hegemoniaa? Lain ja poliittisen käsitteet liittyvät oleellisesti taiteen alueeseen, vaikka teokset tai sen tekijä kieltäisivätkin poliittisen lukutavan.

Tämän lisäksi ystävyys määrittä ajattelumme uskonnollista ja metafyysistä taustaa. Mutta ehkä tärkeimpänä näyttelyn piirteenä on ystävyyden käsitteistön perustavampi pohdinta, radikalismi, joka ilmenee teosten muodossa, mutta myös lähestymistavassa. Vaikka näyttely kysyy, mitä ystävyys voi tarkoittaa, ei näyttely kuitenkaan ole ystävyyden arkkityyppien tai totuuksien etsintää, vaan juuri ystävyyden – tai vihamielisyyden dekonstruktio.

TAJU 2003 -taiteilijoita ovat mm.

Matthijs de Bruijne (Alankomaat/Argentiina)
JP Kaljonen
Olli-Pekka Merimaa
Olavi Suomela
Juha Valkeapää
Tina M. Ward (Suomi/USA)

Teokset sijoittuvat Promenadigalleriaan, sen lähiympäristöön ja kaupunkiympäristöön.